Studentbostäder

Ett studentboende är en sort av bostäder som är reserverade för studenter, främst vid eftergymnasiala utbildningar. Företagen som hyr ut dessa bostäder definierar en studentbostad som; ”Bostadslägenhet för person inskriven vid studiemedelsberättigade eftergymnasial utbildning. Studentbostaden skall upplåtas med hyresrätt och på villkor om begränsad besittningsrätt, vilken är kopplad till hyresgästens fortsatta studier”. Enligt SCB fanns det år 2015 cirka 90 000 studentbostäder i landet. Idag bör den siffran vara strax över 100 000.

Studentbostäder

Studentbostäder

Olika former av studentbostäder

Det finns två huvudtyper av studentbostäder, korridorbostäder och studentlägenheter. I korridorbostäder delar alla boenden på de gemensamma utrymmena såsom kök, TV-rum och ibland även toalett och dusch. Denna form av boende har ofta låg hyra och inkluderar möblemang. Ibland ingår internetanslutning och städning. I de fall städning inte ingår är det de boende som får sköta det, ofta med hjälp av ett upprättat schema. Lägenheterna i dessa korridorboenden varierar i storlek, de minsta är så pass små som 10 kvadratmeter. De största och dyraste har både kök och badrum i lägenheten och där det gemensamma utrymmet endast är ett samlingsrum. Studentlägenheterna kan också ha ett gemensamt kök, de kallas då för studentettor, dock finns en mindre matlagningsplats i lägenheten. Sedan finns det de vanliga studentlägenheterna som är som vilken lägenhet som helst. De allra största studentlägenheterna är på tre rum och kök. En annan sorts av studentboende är det som kallas för dubblett eller triplett. Det är en sorts blandning av korridor och lägenhet där man delar på en lägenhet med andra. I en dubblett delas lägenheten på två personer, i en triplett delas den på tre personer. I en sådan lägenhet är utformningen sådan att varje person har ett rum men man delar på ett mindre kök och badrum inuti lägenheten. Det kan liknas vid en form av korridorboende men istället för att dela på gemensamma utrymmen med 6–12 personer så delar man det med en eller två andra personer inuti lägenheten.

Fördelar och nackdelar med att bo i en studentbostad

Studentbostäderna är utformade efter studenters behov vilket medför att bostäderna ofta finns centralt med närhet till både campus och mataffärer. Eftersom ytan man bor på i regel är liten så har man maximerat boytan med en speciell planlösning. Kostnaden är en annan fördel, i alla fall i nio fall av tio. Det brukar vara dyrare att hyra i andra hand eller hitta en lägenhet med samma närhet och bekvämlighet till campus än det är att bo i en studentlägenhet. Dessutom så kan det vara hyresfritt under sommarmånaderna då många beger sig hemåt under sommaren för att komma tillbaka till höstterminen. Trots att hyran i regel är låg, så är den ändå hög. Det låter konstigt, men slår man ut kostnaden per kvadratmeter så är den ofta högre än för andra boenden. Det känns självklart som en nackdel, men att hitta en annan lägenhet för samma hyra blir ändå svårt. Studentlägenheterna har ibland lägre standarder än hyresrätter, och kan upplevas som ofräscha. Visserligen ingår reparationer om något går sönder, men renoveringar av badrum och kök görs inte om det verkligen inte behövs. Skulle man vilja renovera sitt badrum själv genom att till exempel kakla så är det inte heller tillåtet. Den allra största nackdelen, eller problemet, med studentbostäder är att de är svåra att få tag på. Det finns helt enkelt för många studenter och för få studentbostäder. År 2015 och 2016 byggdes cirka 3 000 studentbostäder per år. Under 2017 blev den siffran 6 200 och för 2018 förväntas cirka 5 000 studentbostäder påbörjas runt om i landet. Det kommer kräva flera år av stora andelar nybyggda studentbostäder för att få bukt med bristen på denna form av boende.

Fördelar och nackdelar med att bo i en studentbostad

Fördelar och nackdelar med att bo i en studentbostad

Comments are closed.