Radhus

Ett radhus är ett bostadshus som är sammanlänkat och där boytan i varje lägenhet överstiger 50 kvadratmeter. Antalet radhus som finns i Sverige redovisas inte separat utan det som statistiken visar att av drygt 4,7 miljoner bostadslägenheter så är 43 procent av dessa småhus i slutet av 2015. Dessa småhus kan vara villor eller radhus.

Radhus

Radhus

Radhusen gör sin entré

De första radhusen byggdes i Frankrike, närmare bestämt i Paris, i början av 1600-talet. England var det nästa land som började bygga radhus, men cirka 40 år senare än Frankrike. Den stora branden i London år 1666 förstörde i stort sett hela London och det var i återuppbyggandet av London som man började bygga radhus. Radhusen blev också senare populära arbetarbostäder i industrialismens England. I Sverige och andra skandinaviska länder var det behovet av att inom ett begränsat område få plats med både bostäder och arbetslokaler som ledde till att enskilda hus sammanbyggdes och blev radhus. När radhusen som liknar dagens radhus lanserades i Sverige blev det som bostad åt medelklassen. Radhusen skulle byggas i villa- och trädgårdsstäder och eftersom man förknippade radhusen med engelsk kultur och livsstil fick radhusen hög status. De första radhusen efter engelskt mönster byggdes på Lidingö år 1908. Det dröjde dock till 1950-talet innan radhusbyggandet tog fart i Sverige. Samtidigt som miljonprogrammet led mot sitt slut på 1970-talet var det många som ville bygga radhus i hyresform som en reaktion mot de höghusområden som uppförts under miljonprogrammet. Förutsättningarna för att förvalta småhus som hyresrätter förenklas samtidigt genom nya låneregler och radhusbyggandet tar återigen fart och ökar kraftigt. Radhusen är än idag en populär boendeform, och speciellt eftertraktad i storstäderna. Det finns olika typer av hus som går under benämningen radhus, även kedjehus och parhus är en form av radhus. Sedan finns det också det som kallas för stadsradhus vilket är radhus som är uppförda som förtätning av äldre bostadsområden. Kedjehusen har en mer friliggande karaktär än de traditionella radhusen. Husen är dock fortfarande sammanlänkade, men oftast genom en mindre byggnad som tillhör huset, till exempel ett garage eller större förråd. Ett parhus är ett småhus som är avsedd för endast två hushåll. Då bostäderna är symmetriska var detta ett sätt att bygga nytt på ett billigt sätt. I Sverige är parhus relativt ovanliga men i bland annat Irland, England och Nederländerna är de vanligare.

Fördelar och nackdelar

Att bo i radhus är ur en ekonomisk synpunkt ett stabilt boende då priserna inte förändras lika mycket som för andra boendetyper vid konjunkturer. Det finns många radhus som faktiskt är väldigt likt vid att bo i villa, men man får radhuset till ett mycket lägre pris, man får helt enkelt mycket hus för pengarna. Radhus är ofta barnvänliga och passar därför en barnfamilj mycket väl. Det finns oftast lekplatser utspridda i områdena. För den som vill ha tomt men inte mycket jobb i tomten är radhus ofta ett bra val, då man har en liten lättskött tomt till hands. Som med allt finns dock nackdelar. Dessa kan vara utformningen av radhusen, vilket gör att en del störningsmoment kan uppkomma. Värdet på ett radhus stiger inte så mycket som för andra bostäder och då det är många bostäder på små ytor blir det en del ljudstörningar i området. Man är också ansvarig för allt underhåll av ett radhus. Innan ett köp gäller det att väga dessa fördelar och nackdelar mot varandra så man verkligen gör rätt val.

Fördelar och nackdelar

Fördelar och nackdelar

Comments are closed.