Om attefallshus

Ett attefallshus är en komplementbyggnad som maximalt får vara 25 kvm och som man inte behöver söka byggnadslov till. Denna typ av bostad kan användas som en permanent bostad. Utredningen om attefallshus påbörjades redan 2013 då Boverket la fram ett förslag om nya byggnadsregler gällande friggebodar på ens tomt. I samma utredning hade den dåvarande bostadsministern Stefan Attefall kommit med ett förslag om en ny hustyp. De dåvarande reglerna som gällde då sa att en komplementbyggnad på tomten får max uppgå till 20 kvm  och dessa behövde inget bygglov. Men i samma utredning påbörjades undersökningen för Attefallshus för att då kunna öka den sammanlagda arean från 20 kvm till 25 kvm vilket då godkändes. Maxhöjden för ett attefallshus bestämdes till att vara 4 meter upp till taknocken. När lagförslaget presenterades var rådde det mycket stort intresse och enligt Villaägarnas riksförbund trodde dem att det skulle byggas mellan 150 – 200 000 nya bostäder. Detta blev dock inte fallet då det hade blivit en stor underskattning, förslaget resulterade i att första året skickades endast 1000 anmälningar in. Denna siffra har dock stigit de senaste åren och allt fler väljer att bygga attefallshus.

Hur började det?

Iden om attefallshus grundar sig ifrån friggebodarna som började bli mycket populära i Sverige under 1970 talet. Friggeboden var en mycket liten komplementbostad som maximalt fick ha en area på 15 kvm. Detta slags hus passade mycket bra som förvaringsbod av diverse verktyg eller ett extra förråd men inte till att bo i. Då arean på huset var mycket litet fanns det ingen som helst chans till att isolera byggnaden då bruksarean av byggnaden max fick vara 15 kvm. När förslaget om attefallshusen kom resulterade detta i att bruksområdet av friggeboden kunde utnyttjas till andra ändamål då arean på detta hus kunde få vara mellan 25- 30 kvm. Med en sådan ökad yta av bostaden så kan man faktiskt se till att isolera byggnaden och även installera vatten till bostaden. Som det nämnts innan så skiljer sig ett attefallshus ifrån en friggebod då arean få vara mycket större men de kan även inredas för att kunna vara en permanent bostad. Det finns exempel på detta, vissa familjer köper ett attefallshus för att låta studenter bo i dem och på så sätt kunna hjälpa studenter som behöver bostäder. Med ett attefallshus kan ägaren koppla denna bostad till avloppet för att attefallshuset ska kunna ha både ett kök och dusch och på så sätt slippa gå upp till huvudhuset för att göra sina behov. Attefallshuset kan användas till mycket men idag är huvudverksamheten för den ett året-runt-boende och det är många företag idag som bygger dem färdigt. För att upprätta ett attefallshus måste man först fråga kommunen om lov men då det inte behövs något bygglov så är detta endast en teknikalitet. Dock måste man tänka på om denna bostad ska upprättas 4 meter eller mindre från en grannes tomt så måste grannen godkänna detta innan byggnationen påbörjas. Detta är för att bygganden kan störa grannen vilket ingen vill därav måste ett godkännande av denne göras innan man upprättar byggnaden.

Hur började det?
Hur började det?

Comments are closed.