Fritidshus del 2

I Sverige så är det mer än 50 procent av den vuxna befolkningen som har tillgång till ett fritidshus. Det är till och med så att ingen annanstans i hela världen är den siffran så pass hög. Det förklaras med att vi i Sverige ofta har nära till naturen oavsett vart vi bor, ett fritidshus behöver därför inte ligga alltför långt bort från sitt huvudsakliga boende. Att äga ett fritidshus har sina fördelar och nackdelar, som med allt annat.

Fritidshusens för- och nackdelar

Ett fritidshus inbringar en sorts frihet och ett inre lugn när man är där. Att ha en plats att bara släppa vardagens stress och jobb och byta ut det mot natur och avslappning betyder mycket för många. Ett fritidshus är relativt billigt i inköp, speciellt om man jämför med priser på vanliga villor. Dessutom kan man sedan bygga vidare på sitt fritidshus för en lägre kostnad än det skulle kosta att köpa en villa som i slutändan liknar det man omvandlat fritidshuset till. För de allra flesta så är den största fördelen närheten till naturen. Nackdelarna med ett fritidshus är dock ganska många tyvärr och det finns mycket att tänka på innan ett köp. Att man bara kan använda huset under vissa delar av året kan bli en nackdel med åren, omvandlar man fritidshuset till en året runt-bostad så krävs ganska omfattande jobb om man vill försäkra sig mot framtida problem. Hur mycket jobb som måste läggas ner skiljer sig naturligtvis beroende på vilket år som fritidshuset byggdes. I fritidshusen är det inte alltid det finns kommunalt vatten och toalett och dusch. Man är därför ofta beroende av en egen brunn vilket gör att vattenkonsumtionen begränsas, speciellt av varmvatten. Vattenkvaliteten kan dessutom vara sämre och vattenanalyser krävs då för att ta reda på om vattnet är godkänt för att dricka. En annan nackdel, som ofta blir som störst om man bor där permanent, är att det i regel är långa avstånd till skolor, affärer, sjukhus med mera. Det finns med andra ord mycket att tänka på innan man bestämmer sig för att införskaffa ett fritidshus.

Omvandling till permanent boende

För att ett fritidshus ska kunna bebos året runt och för att man inte ska få framtida problem med exempelvis mögel och med elsystemet krävs en del förändringar. Omvandlingen till permanenta bostäder sker idag i rask takt och med färre fritidshus på marknaden stiger också priserna. I fritidshusen är elsystemet ofta omodernt och när man bor där permanent tillkommer mer hemelektronik vilket kan skapa en brandrisk och att proppar löser ut. Elsystemet bör därför ses över och uppgraderas efter sitt behov. För att kunna ha det varmt inomhus på vintrarna behöver man se över uppvärmningen då många fritidshus använder direktverkande el. Med denna form av uppvärmning tar det lång tid att värma upp fritidshuset på vintrarna, hur lång tid beror på hur isoleringen ser ut. Isoleringen är viktig att titta noga på och behövs ofta tilläggsisoleras i gamla fritidshus. Risken för fuktskador och i längden mögel ökar med fel sorts isolering. Kostnaderna kan bli höga om man har otur och kostnaden för anslutning till kommunalt vatten är väldigt dyr men olika beroende på omständigheterna. Så det är inte bara att flytta in permanent utan det krävs en del jobb och kalkylerande innan.

Omvandling till permanent boende

Omvandling till permanent boende

Comments are closed.