Bostadsrättsföreningar och främst kooperativ

I denna artikel behandlar vi ämnet bostadsrättföreningar och dess former. Bor du eller någon bekant i en privatbostad som har en bostadsrättsförening eller ett kooperativ? Då kan denna artikel vara intressant att läsa eftersom det finns ett par regler att förhålla sig till.

En förening

Ett bostadskooperativ, ett bostadsrättsföretag eller ett bostadsföretag är en juridisk enhet, vanligtvis ett kooperativ eller ett bolag, som äger fastigheter, bestående av en eller flera bostadshus; det är en typ av bostadsverksamhet. Bostadskooperativ är en distinkt form av hemägande som har många egenskaper som skiljer sig från andra bostadsarrangemang, till exempel enfamiljshus, bostadsrätter och hyra.

Företaget är medlemsbaserat och medlemskap beviljas genom ett sedvanligt aktieköp i kooperativet. Varje aktieägare i den juridiska personen har rätt att bevara en bostadsenhet. En primär fördel med bostadsrättsföreningen är sammanslagningen av medlemmarnas resurser så att deras köpkraft utnyttjas och därmed sänker kostnaden per medlem i alla tjänster och produkter som är förknippade med hemägandet.

En annan sak i vissa former av är att medlemmarna, via sina valda representanter, screenar och väljer vem som kan bo i kooperativet, till skillnad från någon annan form av hemägande.

Bostadskooperativen ingår i två allmänna hyresgrupper: icke-ägande och ägande (kallat eget kapital eller lager). I kooperativ som inte är aktieägare beviljas ibland rättigheter till förmån för ett beläggningsavtal, vilket liknar ett hyresavtal. I aktiekooperativ beviljas ibland rättigheter med hjälp av köpeavtal och juridiska instrument registrerade på titeln. Företagets bolagsordning och stadgar samt uthyrningsavtal anger kooperativets regler.

Ordet kooperativ används också för att beskriva en kooperativmodell som inte består av aktiekapital, men där medlemmar får rätt nyttja sovrum och dela de kommunala resurserna i ett hus som ägs av en kooperativ organisation. Så är fallet i tex studentkooperativ på svenska vissa högskolor.

Modern kitchen
En förening

Rättslig status

Som en juridisk person kan ett kooperativ avtala med andra företag att tillhandahålla tjänster, till exempel en underhållsentreprenör eller en byggnadschef. Det kan också anställa, till exempel en chef eller en vaktmästare, för att hantera specifika saker som frivilliga hyresgäster kanske föredrar att inte göra själva eller kanske inte är bra på att göra, till exempel elektriskt underhåll. Men trots det strävar många bostadsrättsföreningar efter att vara självförsörjande genom att göra så mycket som möjligt själva.

Kooperativt ägande är helt annorlunda från bostadsrätter där hyresgäster äger enskilda enheter och har lite att säga till om vem som får flytta in. På grund av detta har de flesta föreningar utvecklat separat lagstiftning, liknande lagar som reglerar företag, för att reglera hur samarbete drivs och aktieägares rättigheter och skyldigheter.

Varje boende i ett kooperativt hushåll har ett medlemskap i den kooperativa föreningen. I kooperativ som inte har eget kapital, har medlemmar beläggningsrättigheter i bostaden enligt vad som anges i deras hyresavtal. Bostadsrättsföreningar funkar lite annorlunda där det direkt regleras i stadgarna.

Den mest populära formen i Sverige är dock bostadsrättsföreningar framförallt för att det även vinns ett intresse bland hyresgäster att ha sin egen bostad utan att behöva dela med sig. Men kooperativ växer definitivt i popularitet visar senare studier.

Comments are closed.