Bostadsrättens fördelar och nackdelar

Den som bor i en bostadsrätt har mer ansvar och skyldigheter än den som bor i en hyresrätt. Underhåll av ytskikt och den fasta inredningen ligger på bostadsrättsinnehavaren och skulle det vara så att en vitvara går sönder så gäller det att ha en buffert så att en ny kan införskaffas. För den enskilde personen så kan det som är en nackdel vara en fördel för någon annan. Det kan till exempel handla om att man vill köpa en lägenhet i ett visst område men där finns det bara hyresrätter.

Fördelar med bostadsrätter

På många håll i landet finns det fler tillgängliga bostadsrätter än hyresrätter. Detta skapar en större marknad för bostadsrätterna då utbudet är större. Man behöver inte stå i en lång kö till en hyresrätt utan kan välja vart man vill bo i större utsträckning. Chansen att kunna påverka sitt område eller exempelvis trapphus är större då man kan gå på årsmötena och välja styrelse i bostadsrättsföreningen. Sedan kan du själv bestämma hur du vill ha det inne i lägenheten, man kan måla eller tapetsera om, byta golv eller varför inte göra om badrummet helt. I bostadsområden med bostadsrätter är standarden oftast högre, något som beror på de boende själva, de har ofta lagt stora pengar för att få tillträde till lägenheten och är mer måna om boendet. Att bo i en bostadsrätt kan löna sig mycket också. Vid en försäljning så kan man gå med vinst och faktiskt ha tjänat på att ha bott i en bostadsrätt.

Nackdelar

Nackdelar med bostadsrätt finns det också gott om, vissa som är stora och vissa som knappt är värt att nämna. Det som brukar nämnas som den allra största nackdelen är att man oftast måste finansiera köpet av bostadsrätten med ett lån. Detta är också det som hindrar flest människor till att skaffa sig en bostadsrätt, det blir helt enkelt en för stor kostnad för många. När man sedan säljer bostaden så kan det vara så att värdet gått ner och blir till en annan stor nackdel. Men är det så att man går med vinst vid en försäljning så kan man se lägenhetsköpet som en investering då man långsiktigt betalar hyra åt sig själv och då blir det till en fördel istället. De hyreshöjningar som sker i en bostadsrätt kan vara förhållandevis ganska stora om en större renovering eller annat projekt har skett. Sedan är det viktigt som boende att ha en buffert också. Om kylskåpet går sönder så får man inte ett nytt, som i en hyresrätt, utan är skyldig att ersätta den själv. Detta gäller även andra saker i lägenhet som går sönder, inte enbart vitvaror. Det är viktigt att man väger fördelarna mot nackdelarna när man vill köpa sig en bostadsrätt för första gången. Man måste också vara beredd och ta med i beräkningarna att man kanske inte kan sälja med vinst den dagen det är dags att flytta. De flesta ser idag ett köp av bostadsrätt som en investering, men man måste också planera för det motsatta.

Comments are closed.