Alternativt boende – Husbåt

En husbåt är kort och gott en båt som används som bostad. Vissa husbåtar kan förflytta sig som vilken båt som helst medans andra husbåtar inte har motorer och ligger förtöjda på en och samma plats. Husbåt som permanentbostad är inte så vanligt i Sverige men desto vanligare i Sydostasien. I Europa finns de finaste och dyraste husbåtarna i Amsterdams kanaler och i dessa bor cirka 2 400 familjer för närvarande.

Krångliga regler

I slutet av 1990-talet och början på 2000-talet var det mycket oklart hur en husbåt skulle klassificeras. Var det en båt, bostad eller något mitt emellan? Behövs bygglov, och i så fall, vad händer om båten byter plats? Att ta fram alla dessa regler har tagit tid och det har självklart varit en faktor som gjort att folk avstått från att bo i husbåt. Idag anses husbåtar generellt vara bygglovspliktiga då de ska jämställas med en byggnad. Det första rättsfallet angående detta ägde rum 1998 då en husbåt av regeringsrätten klassades som en byggnad. Om man avser att flytta på sin husbåt kan ett tillfälligt bygglov fås men det finns inga glasklara regler på hur länge man får stå vid en plats utan bygglov. Ett tillfälligt bygglov kan ges om ”man har för avsikt att flytta båten i framtiden”, vilket lämnar en hel del öppet för tolkning beroende på vilken definition man har av ”framtiden”. Det finns även andra regler som rör fast egendom och lös egendom att sätta tänderna i ordentligt om man har intresset av att skaffa sig en husbåt. Sedan tillkommer ytterligare regler beroende på vilken ägandeform det är. Frågan om husbåtar har även kommit till Skatteverket som år 2007 kom fram till att de anser att en husbåt utgör lös egendom om denne inte har fästs vid eller i marken på ett sådant sätt att den inte med lätthet kan flyttas. Vidare anser de att en permanent förtöjning och anslutning till el- och va-nätet normalt inte ska medföra att en husbåt ska anses som en byggnad. En husbåt som kan fungera som ett regelmässigt fartyg måste även ha koll på sjölagen och alla fartyg ska uppfylla vissa regler.

Husbåtar i Sverige

Som nämnts tidigare finns det inte särskilt många husbåtar i Sverige men år 2002 antogs detaljplaner för det första område med husbåtar i Sverige. Detta skedde i Solna, i Pampas Marina, och sedan dess har andra kommuner gjort liknande planer. På denna plats finns idag moderna husbåtar som räknas som regelrätta bostäder och därför har samma krav på sig som vilken bostad som helst. Det finns planer finns för Nacka och Västervik att bygga liknande moderna husbåtar. Intresset för att bo i husbåt är större än utbudet, något som beror på att det för närvarande i princip bara finns ett företag som konstruerar flytande bostäder i Sverige. För företaget är det också mycket jobb bakom i form av bland annat miljö- och konsekvensbeskrivning, riskbedömning och geoteknisk undersökning. Det krävs även mycket tänk bakom brandskydd och olycksrisk med mera. Området måste även planeras med parkering, förråd och plats för vistelse och möte. Det företag som bygger husbåtar idag är AquaVilla. AquaVilla har funnits sedan år 2000 och har idag 20 stycken av dessa flytande villor för permanentboende vid Pampas Marina i Solna.

Husbåtar i Sverige

Husbåtar i Sverige

Fördelar och nackdelar med husbåt

För många är det främst friheteten som är den största fördelen med att bo på en husbåt. Att bo på havet, vakna på morgonen och sätta sig på altanen med fötterna i vattnet och äta frukost och vara långt borta från trafik och buller skulle nog många vilja. Har man en husbåt kan man dessutom flytta när man vill. Bor man på en av AquaVillas flytande bostad går det inte utan bogsering. Att bo i en flytande bostad av AquaVilla är som en riktig villa med flera rum och anslutning till el- och va-nätet. På vissa av dessa flytande bostäder finns det jacuzzi och andra lyxiga saker. Vem skulle inte vilja bjuda över sina vänner, äta middag på den stora luxuösa takterrassen och lyssna på lite musik. Efter jobbet kan man slappna av på terrassen med fötterna i vattnet, lyssnandes på rockmusik och spela vuxna spel. Men allt är såklart inte frid och fröjd med att äga och bo i en husbåt eller flytande villa. För det första är det inte alltid helt enkelt att få bolån och sedan kan dessutom försäkringar vara rätt dyra. Bostadsformen är rätt ny för oss i Sverige och det är antagligen därför. För den som bor i en AquaVilla så finns el, vatten och värme installerat men i en vanlig husbåt som kan flytta omkring blir kostnaderna stora. Även underhåll kan komma att kosta en hel del. Sedan är det allt detta med de krångliga regler som nämnts ovan. Nackdelarna har som det märks mycket med ekonomi att göra. För den som vill köpa en AquaVilla får man också vara beredd på ett pris på mellan fyra till sju miljoner kronor. Flytande bostäder, utan motor, som de på Pampas Marina i Solna kommer vi garanterat att se fler utav i framtiden.

Comments are closed.