Ägarlägenhet

Detta är en relativt ny bostadsform i Sverige, den introducerades 2009 i form av en ny lagstiftning som gjorde det möjligt. Skillnaden mellan en ägarlägenhet och en bostadsrätt är att du köper lägenheten och den är helt och hållet din. När du köper en bostadsrätt köper du egentligen en andel i en förening som motsvarar en lägenhet. Lägenheten är således inte din. Boendeformen är fortfarande inte så vanlig i Sverige, men desto mer vanligare utomlands där de på engelska kallas condominium.

Ägarlägenhet

Ägarlägenhet

Om ägarlägenheter

Ägarbostäder i Sverige är ovanliga. De får inte skapas genom ombildning av befintliga bostadshus utan ska produceras i samband med nyproduktion av flerbostadshus. De kan också bildas när affärs- eller kontorslokaler byggs om till bostadslägenheter. När lagändringen trädde i kraft 2009 räknade man med att det skulle byggas mellan 3 000 och 5 000 ägarlägenheter per år. När 2009 var slut hade 17 stycken ägarlägenheter bildats. Fram till slutet av 2014 var den siffran 955. En ägarlägenhet kan fritt överlåtas eller hyras ut, det behövs inte godkännande av någon. En ägarlägenhet liknar mer ett småhus eller villa som bostadsform än en bostadsrätt då man betalar kommunal fastighetsavgift och/eller statlig fastighetsskatt. Man måste även vid köp av en ägarlägenhet ansöka om lagfart. Skattereglerna är i sak också desamma som för småhus, fastighetstaxeringen ska dock värderas enligt samma regler som för hyreshus. En samfällighet eller förening ansvarar för de gemensamma utrymmena och äger oftast dessa utrymmen, men inte alltid. Föreningen har en viss makt över dig trots att det är en ägarlägenhet. Det kan handla om att vidta åtgärder ifall en person missköter sig. Föreningens rättigheter finns noterat i dess stadgar.

Fördelar och nackdelar med ägarlägenheter

Fördelarna med att äga lägenheten fullt är främst det självbestämmande man har över sin lägenhet. Renovera, måla och förändra om du vill. Självklart finns det vissa regler, som att man inte får ta bort vissa väggar eller exempelvis köpa två lägenheter och ta bort väggen emellan och göra två lägenheter till en. Vill du hyra ut lägenheten medans du kanske är på långsemester så går det alldeles utmärkt, det bestämmer du själv. Du kan även pantsätta eller belåna din lägenhet efter eget tycke. Ekonomiskt sätt blir det ofta dyrare att bo i en ägarlägenhet, men när bostaden är skuldfri är månadskostnaderna i regel lägre än för de som hyr sin bostad. Nackdelarna med denna bostadsform är självklart att de är så få till antalet, vill man bo i lägenhet och äga den själv är utsikterna för det än så länge rätt små. Eftersom en ägarlägenhet har mer gemensamt än en villa så blir kostnaderna därefter också. Går något sönder ansvarar du själv för det. En ägarlägenhet är också dyrare i inköp än en bostadsrätt, vilket beror på att nyproducerade bostadsrättsföreningar normalt belånas till cirka en tredjedel av lägenheternas pris. Kostar lägenheten två miljoner i inköp har alltså föreningen ytterligare en miljon i lån för bostaden. För en ägarlägenhet får man betala det fullständiga priset för lägenheten som då skulle bli tre miljoner kronor i detta fall. Samtidigt förblir föreningen obelånad. Med dyrare inköp ökar kontantinsatsen som krävs och också lånet man så ofta behöver för en sådan affär. Slår man ut alla kostnader per år, med ränta, avgifter och skatter så blir det oftast dyrare med en ägarlägenhet jämfört med bostadsrätt då det är att betrakta som en villa. Vi får se om ägarlägenheterna trots det blir populära även i Sverige med tiden.

Fördelar och nackdelar med ägarlägenheter

Fördelar och nackdelar med ägarlägenheter

Comments are closed.